คลิปวีดิโอการเสวนาของสมาคมปรัชญาฯ ในหัวข้อ “ปรัชญาในสังคมไทย”

คลิปวีดิโอการเสวนาของสมาคมปรัชญาฯ ในหัวข้อ “ปรัชญาในสังคมไทย”
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00-21.00 น. 

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.